W dniu 3 stycznia zakończyła obrady komisja oceniają prace plastyczne w konkursie „Moja szkoła w mojej społeczności”. Listę nagrodzonych szkół prezentujemy w załączniku Protokół Konkurs Plastyczny