Instytut PBS jest największą polską firmą badawczą. Oferujemy pełen zakres badań opinii i rynku we wszystkich technikach ilościowych i jakościowych. Do grona naszych największych klientów należą wiodące firmy z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, finansowej, edukacyjnej oraz dóbr szybko zbywalnych (FMCG) i trwałych. PBS jest także aktywny w dziedzinie badań społecznych, prowadzi projekty z zakresu rynku pracy, badania nastrojów społecznych oraz ewaluacje programów społecznych.


PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) — branżowej organizacji zrzeszającej czołowe polskie firmy badawcze. Od początku uczestniczymy w najważniejszej inicjatywie OFBOR — Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów skupionej na określeniu i egzekwowaniu najwyższych standardów realizacji badań. PBS posiada certyfikaty PKJPA we wszystkich kategoriach.


PBS jest także członkiem Business Centre Club (BCC) i posiada rekomendację tej organizacji.

logo