Wyniki badania BECKER


Zapraszamy do lektury broszur oraz raportów powiatowych prezentujących wyniki badania BECKER – Badania ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce.


Raporty przygotowane zostały przez zespół autorski konsorcjum firm PBS Sp. z o.o. i Millward Brown S.A. pod redakcją merytoryczną Zespołu Ekonomii Edukacji IBE w ramach projektu systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.


BECKER to pierwsze w Polsce, kompleksowe badanie poświęcone prywatnym i publicznym nakładom na edukację oraz ich uwarunkowaniom. Do badania wytypowano dziewięć powiatów. Wybrano je na podstawie analizy wysokości dochodów własnych samorządów gminnych przeliczonych na jednego mieszkańca oraz na podstawie wyników egzaminacyjnych. Do badania wybrano powiaty reprezentujące najbardziej skrajne cechy (zamożność i wyniki egzaminacyjne) oraz – jako punkt odniesienia – powiat o przeciętnym poziomie zamożności i przeciętnych wynikach.


Badanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, kto i w jakim stopniu ponosi nakłady na edukację, jak to robi, jakie ma motywacje, a także, jaki wpływ wywiera na innych uczestników procesu kształcenia. Interesowano się różnymi nakładami – badano głównie nakłady finansowe, ale też czas poświęcony na uczenie i przygotowywanie nauczania (nauczyciele, rodzice pomagający dzieciom w nauce), korzystanie z lokali i wyposażenia dla celów oświatowych (zasoby szkół, przedszkoli, rodziców, przedsiębiorstw użyczających miejsc do nauki zawodu).


Badanie BECKER wyróżnia się spośród badań przeprowadzanych do tej pory. Próbuje uchwycić łącznie działania wielu osób i instytucji prowadzące do wykształcenia dzieci i młodzieży zamieszkujących badane powiaty, czego zwykle się nie robi, ograniczając badanie do jednej, wybranej grupy. Tak szeroki zakres badania BECKER wiąże się z potrzebą zrozumienia, czy uczestnicy procesu edukacyjnego działają wspólnie, czy dążą do takich samych celów, jak na siebie oddziałują, jak ze sobą współpracują i czy ma to znaczenie dla przebiegu kształcenia.BECKER, raporty powiatowe, grudzień 2014


Raport Giżycki
Raport Głogowski
Raport Poznański
Raport Pruszkowski
Raport Sępolemski
Raport Siemianowicki
Raport Sokólski
Raport Świnoujście
Raport Tarnobrzeg


BECKER, wybrane wyniki, wrzesień 2014


Wybrane wyniki badań Powiat m. Świnoujście
Wybrane wyniki badań Powiat m. Poznań
Wybrane wyniki badań Powiat m. Siemianowice Śląskie
Wybrane wyniki badań Powiat m. Tarnobrzeg
Wybrane wyniki badań Powiat giżycki
Wybrane wyniki badań Powiat głogowski
Wybrane wyniki badań Powiat pruszkowski
Wybrane wyniki badań Powiat sępoleński
Wybrane wyniki badań Powiat sokólski


Kontakt: julita.pienkosz@pbs.pl